Socus Ry

Ehkäisemme syrjäytymistä urheilun avulla

Jalkapallo on hyvä työkalu

Urheilu on tehokkaimpia keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Jalkapallo kentällä ei ole eri ihonvärejä, kulttuureja tai mitään muuta eroja. On vain pelaajia ja heidän joukkueensa. Urheilu tuo onnistumisen kokemuksia, ystäviä sekä nostaa itsetuntoa. Kun urheilee, unohtaa kaiken muun. Se tuottaa hyvää oloa, jolla voi olla iso merkitys syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.

Tapahtumat

Tavoitteemme

Yhtenäisyys

Tavoimme on saada nuoria yhteen urheilun pariin. Sekä kentällä, että kentän ulkopuolella. Yhteenkuuluvuuden tunne  vähentää nuorten mielenterveysongelmia se syrjäytymistä.

Järjestämme tapahtumia myös niille nuorille, jotka eivät välttämättä pelaa aktiivisesti, missään virallisessa seurassa. Somali Cup on siitä yksi upea esimerkki. 

viranomaisyhteistyö

Otamme ja toivomme viranomaisia mukaan tapahtumiimme. Viranomaisten läsnäola vähentää nuorten ja viranomaisten välistä kuilua. Tavoitteena on viranomaisyhteistyön avulla vähentää nuorten syrjäytymistä ja ehkäistä päihdeongelmien syntymistä.

Seuraa meitä

Ennaltaehkäisy on paras keino

Syrjäytyminen

Ennalta ehkäisemme nuorten syörjäytymisen kaikilta yhteiskunnalisesti tärkeiltä osa-alueilta.

Radikalisoituminen

Teemme tärkeää työtä radikalisoitumista vastaan. Ottamalla nuoret mukaan erilaisiin tapahtumiin ehkäisemme radikalisoitumista.

Päihteet

Tarjoamme nuorille turvallista ja päihdevapaata tapahtumaa. Valistamme nuoria päihteiden ongelmista.

Liikunta on jokaisen ihmisoikeus

Teemme kehitysyhteistyötä somaliassa. Tarjoamme paikallisille nuorille varusteita ja turvalliasia paikkoja harrastaa liikuntaa. Visiomme on parantaa maailmaa liikunnan avulla.